فرشته ای به نام آرشیدا

لحظات ناب کودکی آرشیدا

سفرنامه تابستانی 96_شهرکرد،اصفهان

1396/7/20 14:33
نویسنده : عمه فروغ
37 بازدید
اشتراک گذاری

 

9 شهریور ماه به همراه مامان و بابا و خاله مریم اینا به شهرکرد رفتید...2 روزی رو شهرکرد و بقیه روزها اصفهان بودید...تو این سفر دخترکمون عاشق اصفهان شد به طوری که تا مدتی فقط ورد زبونش اصفهان بود و از خاطرات سفر برامون تعریف میکرد


 


 


پل زمان خان...

 

 
 
 

 

 


و ادامه شهرکرد گردی...

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

اصفهان...باغ موزه پروانه ها...

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

پسندها (5)